Правові новини - це розділ сайту, на якому акумулюються актуальні події правового життя країни, зокрема, прийняття важливих нормативних актів, зустрічі, конференції, семінари тощо. Важливе значення мають подієві новини, що відбуваються у державі, урядових або неурядових установах, в підприємствах та організаціях. Причому редакція газети та редакція сайту відслідковують будь-які події, надаючи їм відповідну увагу. Даний розділ має в основному інформаційне-орієнтуюче значення й не претендує на ексклюзивність, виключну сенсаційність. Фірмовий стиль зібрання новин – повнота, достовірність, актуальність. У відповідному розділі газети «Юридичний вісник України» також існує подієвий ряд, але ці новини як правило не перемежовуються із новинами сайту.