Найбільш актуальні події практично завжди утворюють певний ряд, що відображує тенденцію, закономірність, зв'язаність соціального життя. Це дає читачам можливість побачити очевидні або приховані залежності дій, реноме політичних діячів, наштовхує на визначені пріоритети, суспільно-правові цінності, поєднує або роз'єднує оцінки і напрями діяльності тих чи інших осіб, простежити об'єктивні та/ або суб’єктивні координати  причинного чи іншого зв'язку.  Ці новини складають факти законотворення, випуску юридичних видань, акти правової чи протиправної поведінки тощо.