[17-12-2018 15:26:18] E_WARNING (2): file_get_contents(http://blog.yurincom.com/main): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in file /home/yurincom/public_html/sme5.1/src/packages/publications/classes/web/controls/publicationcontrol.php at line 193
Кучинська Оксана Петрівна - Наші автори - Юринком Iнтер - Видавництво Юрінком-Інтер

У 1981 році закінчила з відзнакою юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка.         

З 1981 р. до 1989 р. працювала у Верховному Суді України на посадах консультанта судової палати з кримінальних справ та старшого консультанта відділу узагальнень судової практики.

З 1989 р. до 1997 р. працювала на юридичному факультеті Київського університету імені Тараса Шевченка на посаді асистента.

У 1996 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему "Реалізація прав потерпілого в кримінальному процесі України".

З 1997 р. до 2011 р. працювала проректором Академії адвокатури України. З 2004 р. до 2011 р. – вчений секретар спеціалізованої вченої ради К26 122 01 Академії адвокатури України.

У 2011 р. отримала вчене звання професора кафедри кримінального процесу та криміналістики.      

З 2011 р. до теперішнього часу – проректор Національної школи суддів України.

Напрямами наукової діяльності Кучинської О. П. є кримінально-процесуальне право; судоустрій; судові, правоохоронні та правозахисні органи.

Кучинська О. П. є автором та співавтором понад 60 наукових праць,  серед яких навчальні посібники та монографії, такі, на-приклад, як: "Потерпілий у кримінальному процесі України", "Кримінальний процес України", "Кримінально-процесуальні документи (досудове та судове провадження)".

Автор монографії "Принципи кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників"